Alhamdulillah, Basisschool AIDA zit vol! Alle groepen 1 t/m 5 zijn gevuld. Veel dank voor het vertrouwen. U kunt uw kind nog wel inschrijven voor onze wachtlijst! Als er nog plekken vrij komen, dan wordt op volgorde van aanmelding contact met u opgenomen.

Wachtlijst formulier

Stap 1/7: 1 Gegevens kind
Leave this field blank

Basisschool Aida in het kort

Klik hier om te downloaden

Contact

Leave this field blank

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Door uw emailadres te geven, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Ben jij die enthousiaste, gedreven professional met passie voor lesgeven? Wil jij vanuit jouw expertise het verschil maken voor onze leerlingen en hun ontwikkeling? Wil jij samen met je collega’s en het management vormgeven aan de nieuwe Basisschool AIDA? Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren!

Voor de nieuwe Basisschool AIDA in Den Haag zijn wij op zoek naar:
Leerkrachten Basisonderwijs (6 fte)

Burgerschapsvisie Aida Scholen

Klik hier om te downloaden

Nieuwsbrief Aida Scholen - Editie 2

Klik hier om te downloaden

Nieuwsbrief Aida Scholen - Editie 1

Klik hier om te downloaden

Veel gestelde vragen

Klik hier om te downloaden

Voor goed nieuws over het Aida College verwijzen wij u naar www.aidacollege.nl

Islamitisch Wereldonderwijs in Den Haag, in Laak!

Leerlingen kunnen nu ook voortgezet islamitisch onderwijs krijgen in Den Haag. Dat is een grote stap!
Daarnaast kan nu in nog een extra wijk islamitisch basisonderwijs worden gevolgd, in Laakkwartier.

De Aida scholen willen kwalitatief hoogwaardig islamitisch onderwijs aanbieden in Den Haag. Wij doen dat vanuit islamitisch perspectief. En we doen dat op basis van een goed uitgewerkte visie op burgerschap in de Nederlandse en internationale samenleving vanuit ons geloof.

De Aida scholen ontvingen ruim voldoende steunbetuigingen van ouders voor Basisschool AIDA (primair onderwijs, PO) en voor het AIDA college (voortgezet onderwijs, VO). Voor het Voortgezet Onderwijs is veel steun ontvangen voor het aanbieden van MAVO, HAVO en VWO.

Graag openen wij onze deuren voor de leerlingen voor het volgend schooljaar, 2024-2025.
Binnenkort start de inschrijving voor de eerste jaarlagen, die we in augustus 2024 hopen te ontvangen.

 

Lees! In de Naam van jouw Heer, die alles heeft geschapen.       ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ

Die de mens heeft geschapen uit een bloedklomp.                         خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ

Lees voor! Want jouw Heer is de meest Edele.                                  ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ

Degene die onderwezen heeft met de pen.                                        ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ

Hij heeft de mens onderwezen wat hij nog niet wist.                     عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ

Vacatures Basisschool Aida

Ontdek hieronder onze openstaande vacatures en zie hoe jij kunt bijdragen aan ons groeiende team. Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog!

Leerkrachten

Vacature bekijken >

Receptie Medewerker

Vacature bekijken >

Intern Begeleider

Vacature bekijken >

Concierge

Vacature bekijken >

Onderwijsvisie

Onze visie op onderwijs vanuit islamitisch perspectief in de Haagse, Nederlandse, en internationale samenleving wordt uiteen gezet in onze goedgekeurde Burgerschapsvisie. Onze visie is uitgewerkt met ons team en onze Commissie Identiteit. Vanuit ons geloof staat verdraagzaamheid centraal.

Leerlingen maken deel uit van de samenleving. Wij beschouwen leerlingen als burgers, met gedrag, rollen, rechten en verantwoordelijkheden die passen bij hun leeftijd en hun ontwikkelingsniveau. Leerlingen van de Aida scholen groeien op in Nederland, en de Aida scholen starten in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht. Hier zitten onze regering, ons parlement, onze hoogste rechters, de hoogste rechters van de wereld, internationale organisaties met ambassades uit vrijwel alle landen, en Hagenaars en Hagenezen met alle soorten beroepen en bedrijven. In deze samenleving participeren onze leerlingen. Hiervoor krijgen zij de kennis en vaardigheden mee, en wij stimuleren gedrag gericht op actief burgerschap.

Respect voor andersdenkenden wordt vergroot wanneer leerlingen kennis hebben van de belangrijke elementen uit de diverse beschavingen door de eeuwen heen. Goede participatie in de (internationale) samenleving in Den Haag vraagt ook om kennis van de verschillende beschavingen. Naast vaderlandse geschiedenis ontwikkelen Basisschool Aida en het Aida college daarom leerlijnen met projecten over diverse grote beschavingen: de Chinese beschaving, de Indische beschaving, de Egyptische, de Griekse en de Romeinse beschaving, de beschavingen van de Maya’s en de Inca’s, de Arabische en de Saraceense beschaving, inheemse culturen in verschillende werelddelen, en de Europese en de Amerikaanse geschiedenis. Daarbij wordt per beschaving stil gestaan bij de periodes met grote ontwikkelingen in wetenschap, incl. bouwkunst, medische leer en natuurkunde, en de inrichting van de samenleving. Talen zijn van groot belang om mensen met andere achtergronden goed te begrijpen. Naast kwaliteit voor de verplichte vakken Engels en Frans wil Aida scholen ook Arabisch en Turks aanbieden als keuzevakken.

Ons burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en grotere maatschappelijke vraagstukken, zoals globalisering, duurzaamheid en technologie. Onze leerlingen krijgen het handelingsperspectief mee om hun rol in deze samenleving actief te kunnen vervullen.

Kind centraal

Alle kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen tot rolmodellen in hun toekomstige leefomgeving. De school werkt daarom vanuit de growth mindset, die het uitgangspunt biedt voor leerlingen van alle niveaus. Zo wordt het potentieel van elke leerling maximaal ontwikkeld.

Elk kind heeft een eigen ontwikkelperspectief. Kinderen ontwikkelen zich vanuit een thuisomgeving. De school is erg belangrijk in de ontwikkeling van het burgerschap. Ons onderwijs is een veilige plek, waar je leert nadenken en meepraten over het algemeen belang. Bij ons leer je ook hoe je op kunt komen voor je idealen.

Kernwaarden

De Aida scholen werken op grond van het islamitisch perspectief vanuit 5 kernwaarden. Wij staan voor:

1.

Vrede en rechtvaardigheid

Vrede (Salam) wensen moslims elkaar bij elke begroeting. Duurzame vrede vergt rechtvaardigheid.

2.

Solidariteit en barmhartigheid

Barmhartigheid (Rahma) is een kernbegrip in het geloof. Dit vergt solidariteit met je medemens.

3.

Lezen, onderzoeken en ontwikkelen

De openbaring van de islam begon met ‘Iqra!’ ‘Lees!’ Kennis en ontwikkeling zijn cruciaal in de islam.

4.

Collectieve en individuele verantwoordelijkheid nemen

Moslims leren dat je verantwoordelijkheid draagt voor je daden, evenals de oemma, de gemeenschap.

5.

Handelen met overtuiging en moed.

Uiteindelijk gaat het in het leven om het verrichten van goede daden, ook en juist als dat moeilijk is. Dat was ook het voorbeeld van de profeet Mohammed, vzmh, dat onze scholen de leerlingen meegeven.

Kerndoel voor de Aida-scholen is dat alle leerlingen opgroeien tot vreedzame, zorgzame, onderzoekende, ethisch ontwikkelde, en verantwoordelijke burgers.

Om dit doel te bereiken krijgt elke kernwaarde een thematische invulling in het onderwijsprogramma. Centraal in het onderwijsprogramma staat samenleven vanuit de leer van het islamitisch geloof. Gedurende de dag zal er ruimte zijn om het gebed te verrichten. Daarbij zullen de achtergronden van verzen in de Koran die worden gebeden worden toegelicht. Belangrijke leerstellingen daarbij zijn verzen als ‘in het geloof is geen sprake van dwang’ (la ikraha fi din, soera de Koe), ‘u uw geloof, ik mijn geloof’ (lakoem dinoekoem wa liya din, soera de Ongelovigen), en het leerstuk dat het niet aan de ene mens is om te oordelen over de andere mens, maar dat het oordeel is aan de Allerhoogste.

De AIDA scholen laten zich inspireren door de grote voorbeelden in de islam. Dat zijn de profeten, met Mohammed, vzmh, als laatste profeet, de sahaba, de metgezellen, en de manier waarop zij moslims hebben geïnspireerd tot goede daden. De snelle groei van de islam in de wereldgeschiedenis was voornamelijk het resultaat van hun goede gedrag.

Ook zullen leerstukken uit de overleveringen van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, worden toegelicht, zoals zijn uitleg dat gematigdheid van het geloof is. Aldus wordt een open en tolerante opstelling ten opzichte van andersdenkenden bevorderd.

Onderwijskwaliteit

De onderwijsplannen voor Basisschool Aida en het Aida College zijn goedgekeurd door de Onderwijsinspectie en de Minister van OCW. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen en meer: Aida scholen bieden meerwaarde vanuit onze islamitische uitgangspunten en onze burgerschapsvisie.

Wij hebben uitgewerkte plannen voor extra-curriculaire activiteiten in Den Haag met de vele partners in de stad van vrede en recht.

De schoolleiding, de leerkrachten en het ondersteunend personeel, van ons allen wordt ook voorbeeldgedrag verwacht. Het onderwijspersoneel zal met akhlaaq (goed gedrag/omgangsvormen) fungeren als rolmodel voor onze leerlingen.

Scholen

SIION, de beheersstichting die de Aida scholen ondersteunt, draagt zorg voor:

  • Basisschool Aida, in de omgeving Laakkwartier
  • Het Aida College, dat het volgende voortgezet onderwijs aanbiedt in Den Haag:
    o MAVO
    o HAVO
    o VWO

Op termijn willen wij ook VMBO B en K aanbieden. Zodra wij zover zijn zullen wij hier weer steun voor vragen van de Haagse gemeenschap. Wij onderzoeken de mogelijkheden om in de toekomst ook Speciaal Onderwijs aan te bieden.

Het onderwijsaanbod met nieuwe scholen zal in augustus 2024 voor het basisonderwijs starten met de onderbouw (groepen 1, 2 en 3), en voor het voortgezet onderwijs met alleen de eerste jaarlaag. Elk jaar zal het onderwijsaanbod worden uitgebreid met de volgende jaarlaag, totdat het volledige onderwijsprogramma wordt aangeboden voor alle jaarlagen en alle typen onderwijs, als eerste MAVO, HAVO en VWO.

Verdere traject

Om de school goed op te bouwen werken wij nu eerst aan hele goede huisvesting. Met ons team werken wij graag samen met de gemeente op weg naar een mooie locatie in het centrum voor het Aida College en een mooie locatie in Laak voor Basisschool Aida.

Verder sluiten we ons aan bij de PO-raad en de VO-raad, en gaan we deelnemen aan alle Haagse samenwerkingsverbanden voor regulier en passend onderwijs. Wij treden nu in overleg met alle partners in Den Haag.

Inschrijven

Binnenkort kunt u zich inschrijven voor Basisschool Aida en voor het Aida College.
Wij houden u op de hoogte wanneer de inschrijving wordt geopend.

Steun

Voor de oprichting van de scholen werken wij met een geïnspireerd team van vrijwilligers.
Omdat een nieuwe school een grote uitdaging is, en twee scholen des te meer, kunnen wij alle hulp gebruiken. Iedereen die zich wil inzetten voor de Aida scholen wordt uitgenodigd te mailen naar info@aidascholen.nl

Adres

Postbus 82070
2508 EB Den Haag

Email

info@aidascholen.nl

Tel

070-7200200

RSIN 863175612

Over ons

De Aida scholen worden mogelijk gemaakt door SIION.
SIION staat voor de Stichting Innovatief Islamitisch Onderwijs Nederland.
SIION is als volgt georganiseerd:

Bestuur

Turan Narcicegi

Portefeuille Onderwijskwaliteit

Erik de Baedts

Portefeuille Burgerschap en Governance

Team

Ilyas El Yousfi

Coördinator Commissie Identiteit

Aimad Bennouho

Coördinator Communicatie

Noaman Mehr

Coördinator Oprichting

Mohamed Ben Hammouch

Coördinator Huisvesting

Medezeggenschap
De Aida scholen zullen een eigen medezeggenschapsraad hebben voor Basisschool Aida en het Aida College, en een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

Schoolleiding
Basisschool Aida: volgt, vacature
Aida College: volgt, vacature